Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienai veltīts pasākums “Jo ikvienam latvietim sava zeme ir svēta”

Kultūra

Koncertā piedalās KN kolektīvi ar saviem priekšnesumiem.

Līksnas pagasta kultūras nams

S. Giptere t. 26065446 kultura@liksna.lv

18:00

17.11.2022

LR proklamēšanas 104. gadadienai veltīts pasākums