Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena “Baltā galdauta svētki”

Kultūra

*Amatierkolektīvu koncerts.

*Darbnīca: ,,Es mīlu tevi….” Sirsniņu veidošana no māla

*Dziesmu dziedāšana

*Labo darbu stāsti

*Svētku mielasts

Kalupes pagasta pārvaldes ēka

I.Ivdra t. 29764597 kultura@kalupe.lv

15:00

03.05.2022

Augšdaugavas novada Lielie lasīšanas svētki