Augšdaugavas novada Lielie lasīšanas svētki

Kultūra

2021. gada lasīšanas veicināšanas akcijas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” noslēguma pasākums.

Ilūkstes estrāde

I. Valpētere t. 28603144 novadabiblioteka@ilukste.lv

10:00

26.05.2022

Starptautiskās Ģimeņu dienas pasākums