“Latvija Eiropas Savienībā – 20” Risinām krustvārdu mīklas Eiropas Savienības izzināšanai Eiropas dienas ietvaros!

Kultūra

Līdz 21. maijam

Pilskalnes pagasta bibliotēka

Z. Timšāne t. 26830196 biblioteka@pilskalne.lv

07.05.2024

"Mans grāmatu plaukts vasarā!"