“Mans grāmatu plaukts vasarā!”

Kultūra

Lasītveicinošas pārrunas un grāmatu apskats ar bibliotēkas lietotājiem – bērniem un jauniešiem

Līdz 31. maijam

Medumu pagasta bibliotēka

A. Kožemjakina t.28615883 biblioteka@medumi.lv

20.05.2024

“Tēvu zeme stūru stūriem” novadpētniecības materiālu izstāde