“Lasa lieli un mazi’’ dzejas dienām veltīts pasākums

Kultūra

Bebrenes pagasta kultūras nams

14:30

20.09.2023

Senioru pēcpusdiena. Koncertšovs Pētera Mahavecka vadībā.