Senioru pēcpusdiena. Koncertšovs Pētera Mahavecka vadībā.

Kultūra

Bebrenes pagasta kultūras nams

13:00

29.09.2023

Mājas kafejnīcu dienas Bebrenē