Krievu valodas olimpiāde 8.-12. klase

Izglītība

Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī

D.Ostrovska, O.Goršantova

10:00

02.12.2021

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs "Pedagogu darbības loma vērtībizglītībā"