Koprades projekts ”Šalle Latvijai”

Kultūra

Tiek aicinātas adīt gribētājas iesaistīties šalles tapšanas stafetē. Katrs var ieadīt savu rakstu rindu!
Aicinām iepriekš pieteikties, lai varam vienoties par laiku šalles adīšanai. Zvaniet pa t.28302714

Šēderes KN, Šēderes pagasta bibliotēka

R. Butkeviča, R. Šeršņova, t.28302714, ritabutkeviča@inbox.lv

11:00

17.03.2022 - 18.03.2022

Koprades projekts ”Šalle Latvijai”