Koprades projekts ”Šalle Latvijai”

Kultūra

Šēderes pagasta rokdarbnieču radošā darbnīca adīšanā.

Šēderes pagasta bibliotēkā

Ruta Šeršņova, t. 27857901, biblioteka@sedere.lv

11:00

17.03.2022

Koprades projekts ”Šalle Latvijai”