Konsultatīvais atbalsts un iedzīvotāju pieņemšana

Sociālais dienests

Bebrene, Dviete, Ilūkste

A. Jegorova

10:00 - 15:00

03.11.2022

Latviešu valodas valsts 39. olimpiādes 2. posms (klātienē)