Latviešu valodas valsts 39. olimpiādes 2. posms (klātienē)

Izglītība

– izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu

Sventes vidusskola

V. Tolmante, S. Romaņenkova

10:00

01.11.2022

Nekustamo īpašumu izsoles