Nekustamo īpašumu izsoles

Izsoles

 

– nekustamais īpašums “13”, Vasarnīcas, Naujenes pagasts, plkst. 9.00

 

– zemes vienība (starpgabals) “Zaļkalni” , Naujenes  pagasts, plkst. 9:30

 

– zemes vienība (starpgabals) “Pipariņi” , Biķernieku  pagasts, plkst. 10.00

 

– zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4476 002 0072, Nīcgales pagasts, plkst. 10.30

 

– zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4462 005 0156, Kalupes pagasts, plkst. 11.00

 

– zemes vienība (starpgabals) “Mežmalnieki”, Kalupes pagasts, plkst. 11.30

Konferenču zāle

A.Rasčevskis S.Snetkova

09:00

01.11.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas sēde