Konsultatīvais atbalsts Eglaines pagasta teritorijas sociālajam darbiniekam

Sociālais dienests

Eglaines pagasta pārvalde

A.Jegorova

10:00

28.09.2022

Konsultatīvais atbalsts Dvietes pagasta teritorijas sociālajam darbiniekam