Konsultatīvais atbalsts Dvietes pagasta teritorijas sociālajam darbiniekam

Sociālais dienests

Dvietes pagasta pārvalde

A.Jegorova

13:00

27.09.2022

Konsultatīvais atbalsts Bebrenes pagasta teritorijas sociālajam darbiniekam