Konsultatīvais atbalsts Bebrenes pagasta teritorijas sociālajam darbiniekam

Sociālais dienests

Bebrenes pagasta pārvalde

A.Jegorova

10:00

27.09.2022

Informatīvs seminārs interešu izglītības skolotājiem