Ķekatnieki Kalupē! Amatiermākslas kolektīvi ar savu programmu dodas ciemos pie kalupiešiem

Kultūra

Kalupes pagasta iestādēs

I. Ivdra t. 29764597 kultura@kalupe.lv

15:00 - 18:00

29.12.2022

Svētku ieskandināšana Kalupes Vissvētākā Altāra Sakramenta Romas katoļu baznīcā