Svētku ieskandināšana Kalupes Vissvētākā Altāra Sakramenta Romas katoļu baznīcā

Kultūra

Plkst. 17.00 Sv. Mise

Kalupes Vissvētākā Altāra Sakramenta Romas katoļu baznīcā

M. Leleva t. 26440458 mara.leleva@inbox.lv

16:30

24.12.2022

Latviešu valodas olimpiāde