Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Tikšanās ar augstākās izglītības iestāžu pārstāvjiem”

Izglītība

Tiešsaistē

I.Repkova

09:30

24.03.2023

Augšdaugavas novada izglītības iestāžu bērnu un jauniešu mākslas darbu konkurss un tērpu skate