Augšdaugavas novada izglītības iestāžu bērnu un jauniešu mākslas darbu konkurss un tērpu skate

Izglītība

“Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi” (1. kārta)

Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa”

I. Zuģicka

23.03.2023

Augšdaugavas novada un Daugavpils valstspilsētas Vides izglītības konkurss