“Kā Senā Dziesmā”

Jāņa Bogdanova mūzikas instrumentu kolekcijas turpinājums

Bebrenes kultūras nama skatlogos

G. Kolosovska t. 29400255 kultura@bebrene.lv

01.06.2022 - 30.06.2022

Keramiķes Unas Guras darbu izstāde „Ceturtā bezgalība”