Keramiķes Unas Guras darbu izstāde „Ceturtā bezgalība”

To veido divu darbu sērijas. Viena no tām ir lielformāta keramikas objekti, kurus pati māksliniece dēvē par keramiskām telpām, kas iespiestas visumā.  Savukārt otrā ekspozīcija daļa ir izmēros mazāki darbi

Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa” skatlogs

I. Uškāne, t. 26362572 inta.uskane@ augsdaugavasnovads.lv

01.06.2022 - 30.06.2022

Pētera Postaža gleznu izstāde “Veltījums Daugavpilij”