Jautrās slēpotāju sacīkstes

Kultūra

Subates skolas stadions

G. Okmane t. 27150854 gunta.okmane@augsdaugavasnovads.lv

12:00

12.02.2023

Augšdaugavas novada vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2023"