Augšdaugavas novada vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2023”

Kultūra

Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa”

I.Zuģicka

11:00

28.02.2023

Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Tikšanās ar profesionālās izglītības iestāžu pārstāvjiem"