Jauniešu sporta spēles ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novadā” ietvaros

Jaunatne

Višķu stadions

J.Valaine

14:00

27.08.2022

Augšdaugavas novada jaunatnes salidojums