Augšdaugavas novada jaunatnes salidojums

Jaunatne

Višķu stadions

O.Ņikitina

12:00 - 23:00

27.08.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas sēde