Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas sēde

Pašvaldība

Zoom

A.Pļaskota, V.Kesareva

09:00

26.08.2022

Augšdaugavas novada interešu izglītības skolotāju sanāksme