Jāņu zāļu un labumu tirdziņš un svētku ieskandināšana

Kultūra

Subates tirgus laukums

09:00

23.06.2023

Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu komisijas sēde