Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu komisijas sēde

Pašvaldība

Attālināti (ZOOM)

A.Pļaskota V.Kesareva

09:00

09.06.2023

Monoizrāde "Aktieris Jēkabs Reinis dzīvē un stāstos"