Jāņu ielīgošana “Nāc nākdama, Jāņu diena!”

Kultūra

pie Nīcgales Tautas nama

A. Stikāne t. 29177299 kultura@nicgale.lv

20:30

22.06.2022

Naujenes pagasta dzejnieces, mākslinieces Margaritas Labonarskas dzejas krājuma “Dzīves elpa” prezentācija