Naujenes pagasta dzejnieces, mākslinieces Margaritas Labonarskas dzejas krājuma “Dzīves elpa” prezentācija

Kultūra

Naujenes tautas bibliotēka

D. Čiževska t. 65450246 biblioteka@naujene.lv

15:00

08.06.2022

Bērnu vasaras darbnīcas