Jāņu ielīgošana Bebrenē

Kultūra

Amatiermākslas kolektīvu koncerts, siera un alus degustācija.

22.00 Zaļumballe kopā ar grupu “MŌRYS OLŪTS”

Bebrenes dzirnavu laukums

20:00

23.06.2024

Meža takas Bebrenē 2024