J. Petrovska grāmatas “Labākie Daugavpils un Daugavpils novada vieglatlēti” prezentācija

Sports

Novada Kultūras centrs “Vārpa”

G. Kucins

11:00

14.01.2022

Subates KN pašdarbnieku tradicionālā Vecā gada tikšanās, darbības izvērtēšana, jaunā gada aktivitātes (zaļajā režīmā)