Subates KN pašdarbnieku tradicionālā Vecā gada tikšanās, darbības izvērtēšana, jaunā gada aktivitātes (zaļajā režīmā)

Pašvaldība

Subates kultūras nams

G.Okmane

13.01.2022

Bērnu zīmējumu izstāde “Ziemassvētku eglīte”