J. Baltvilka koncertprogramma “Meža dziesmas”

Kultūra

Subates Kultūras nams

G. Okmane t. 27150854 gunta.okmane@augsdaugavasnovads.lv

11:00

14.09.2022

Starptautiskās Tūrisma dienas pasākums