Starptautiskās Tūrisma dienas pasākums

Tūrisms

Pilskalnes Siguldiņā

Pagasta pārvalde t. 65462296 parvalde@pilskalne.lv

18:00

27.09.2022

“Bērnu žūrijas 2022 grāmatu lasījumi”