Izstāde “Ziemai vārti vaļā”

Kultūra

Ilūkstes Kultūras un mākslas centrs

L.Šaršūne

24.01.2022 - 06.02.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu komisijas sēde