Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu komisijas sēde

Pašvaldība

Attālināti (ZOOM)

A.Pļaskota V.Kesareva

09:00

14.01.2022

80.-90. gadu Ziemassvētku un Jaunā gada atklātņu izstāde