Izstāde: “Sen tas bij’…”

Veltījums Starptautiskajai sieviešu dienai
Viktora Malaševska veidotās medaļas un afišas no Bebrenes veterinārā tehnikuma laikiem.

Bebrenes pagasta bibliotēka

E. Malahovska, t. 29254936, biblioteka@bebrene.lv

01.03.2022 - 31.03.2022

"Kad dvēsele dzied" - harmoniku un akordeonu izstāde.