“Kad dvēsele dzied” – harmoniku un akordeonu izstāde.

Izstāde ir pieejama visām vecuma grupām.

Izstāde ir pieejama kultūras nama telpās darba dienās

Ambeļu KN

A.Borkovskis, t. 29619353, sani72@inbox.lv, Z.Rubene

01.03.2022 - 31.03.2022

Keramiķes Unas Guras darbu izstāde „Ceturtā bezgalība”