Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Pašvaldība

Novada Kultūras centrs “Vārpa”

J. Belkovskis

10:00

24.03.2022

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde