Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Pašvaldība

Novada Kultūras centrs “Vārpa”

J. Belkovskis

10:00

03.03.2022

Skatuves runas konkurss