Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

J.Belkovskis

08:30

19.01.2023

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde