Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

J.Belkovskis

11:00

05.01.2023

Administratīvās komisijas sēde