Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

J. Belkovskis

07.06.2022

Ilūkstes pilsētas svētki