Ilūkstes pilsētas svētki

Kultūra

  • Garīgās mūzikas koncerts, 7. jūlijā plkst. 17.00, Ilūkstes katoļu baznīcā;
  • Grupas “Baritoni” koncerts, 8. jūlijā plkst. 19.00, Ilūkstes estrādē;
  • Amatnieku un mājražotāju tirdziņš, 9. jūlijā plkst. 8.00, Stadiona iela Ilūkstē;
  • Muzicēs grupa “Ziņģes brāļi”, 9. jūlijā plkst. 10.00, pie Ilūkstes sporta centra;
  • Svētku koncerts, īpašie viesi TDA “Ačkups” un Kaspars Markševičs, 9. jūlijā plkst. 19.00, Ilūkstes estrādē;
  • Balle ar Aināru Bumbieri, 9. jūlijā plkst. 21.00, Ilūkstes estrādē. 

Ilūkste

L. Šaršūne

07.06.2022 - 09.06.2022

Administratīvās komisijas sēde