Izglītības iestāžu administrācijas pārstāvju sanāksme

Izglītība

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

J.Zarakovska

10:00

30.08.2022

Jauniešu sporta spēles ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novadā” ietvaros