Ielīgošanas pasākums “Vakars pie Jāņuguns”

Kultūra

Piedalās: Juris Ostrovskis, Maļinovas pagasta interešu grupa “Ivuški”

Maļinovas pagasta Saieta nams

N. Davidova t. 29177540 kultura@malinova.lv

18:00

21.06.2022

Jeļenas Ondzules vinila plašu izstāde “Dvēseles mūzika”