Jeļenas Ondzules vinila plašu izstāde “Dvēseles mūzika”

Kultūra

Klausoties patafona un atskaņotāja mūzikas skaņās, iespēja apskatīt apgleznotās plates

Maļinovas pagasta Saieta nams

N. Davidova t. 29177540 E. Kokina t. 28786660 kultura@malinova.lv

09:00 - 16:00

13.06.2022 - 30.06.2022

Koncerts “Vasariņu sveicinām”