Fizikas olimpiāde 9.-12. klase

Izglītība

https://edu.lu.lv/ sistēmā

D. Ostrovska, B. Gičevska

10:00

14.01.2022

Izstāde “Ziemai vārti vaļā”